Beweging vir Christelik Volkseie Onderwys

BCVO... Ter wille van ons kinders... Tot eer van God!

Ontsluit jou kind se toekoms!!

BCVO bied Christelik-volkseie onderrig deur ons landswye netwerk van 30 CVO skole.

CHRISTELIK

Christelike onderwys onderskryf die beginsels van die Skrif om 'n stewige fondasie vir jou kind se toekoms te vestig.

VOLKSEIE

Uit die woorde van President Kruger: "Neem uit die verlede alles wat goed en mooi is, vorm daarna jou ideaal en streef dan om dit in die toekoms te verwesenlik."

UITNEMENDE ONDERWYS

'n Verrykte kurrikulum om jou kind vir die toekoms in die internasionale mark voor te berei.

BCVO - Beweging vir Christelik Volkseie Onderwys

Ter wille van ons kinders Tot eer van God!

Die Beweging vir Christelik Volkseie Onderwys (BCVO) is die nie-winsgewende sambreelmaatskappy waarby CVO-skole geaffilieer is. Die BCVO lewer verskeie dienste aan CVO skole soos studiemateriaal, professionele advies en gekoördineerde sport- en kultuurgeleenthede op streek- en nasionale vlak.

Ons laat die spore van Gal. 5:22:

“Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.”

BCVO gee vir kinders vlerke vir die toekoms!!!

BCVO Alumni

Ons wil graag weet hoe dit met jou gaan, wat jy tans doen en watter lewensreis jy tot dusver gehad het.

Ons wil graag jou storie hoor!

Ter wille van ons kinders  -  Tot eer van God!

BCVO dienste

Kurrikulumdienste

BCVO bied 'n volledige kurrikulumdiens vanaf kleuters tot graad 12. Dit is 'n verrykte kurrikulum met 'n Christelike grondslag wat ten volle aan die nasionale kwaliteitsvereistes van die Departement van Onderwys en Umalusi voldoen.

CVO Skole

Die bestaande landswye netwerk van 30 geregistreerde en geakkrediteerde CVO Skole word deurlopend ondersteun in aspekte van bemarking, skoolbeleide, administrasie, kurrikulêre dienste, sport en kultuur.

Professionele Advies

BCVO bied advies- en ondersteuningsdienste aan bestaande en voornemende skole in die registrasieprosesse by die Provinsiale Onderwysdepartemente en akkreditasie by Umalusi. Besture en onderwysers word op verskeie maniere en vlakke bygestaan en ondersteun.

BCVO Handboeke

BCVO spog met ‘n reeks van 176 boeke. Dit sluit in 122 handboeke van gr. 0 – 12 met 48 onderwysersgidse. BCVO is tans ook besig om leesboeke te ontwikkel wat die temas in die Grondslagfase se boeke sinvol aanvul.

BCVO 30

Onafhanklike Eksamenraad (IEB)

Die BCVO kurrikulum berei leerlinge voor vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) (Gr. 12) aangebied deur IEB. Ons is trots op die BCVO leerlinge wat vir 2023 'n 100% IEB slaagsyfer behaal het.

Sport

Amptelike BCVO landswye sportgeleenthede sluit in Atletiek, Rugby, Netbal, Krieket, Tennis, Landloop en Skaak.

Ouers & Leerlinge

CVO Skole is Verbondsouerskole. CVO skole vorm die verlengstuk van die ouerhuis en neem hande met ouers om hulle kinders as geheelmens toe te rus om hulle plek na skool in die samelewing vol te staan.

Kuns & Kultuur

Amptelike BCVO landswye kultuuraktiwiteite sluit in: Beeldende Kuns, Literêre werke, Bybelkennis, Redenaars en 'n Kultuurfees waar leerlinge hulle vaardighede op verskeie gebiede kan wys, bv. voordrag, drama, musiek, ens.

Nuuswaardig

Uit ons beweging...

IN MY ELEMENT!

BCVO se flitskaarte vir die eerste 118 elemente in die periodieke tabel.

Psalm 32 : 8

“Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.”

Kontak Ons...

BCVO-Kantoor

Rubensteinweg 745,
Moreletapark, 
Pretoria,
0181.

Kontak ons

Landlyn : 012 361 5793

Selfoon : 071 896 1323

E-pos : bcvo@bcvo.co.za

Kantoorure

Ma. – Do.: 07:15 – 15:00

Vr.: 07:15 – 13:00

Volg ons